Ad

lauantai 18. elokuuta 2012

Introducing yourself in Japanese

What's your name?お名前は何ですか。 o namae wa nani desu ka . 
My name is (John Doe)私はジョン・ドーです。 watashi wa jon.doo desu . 
Nice to meet you!どうぞよろしく! doozo yoroshiku ! 
Where are you from?どこの出身ですか。 doko no shusshin desu ka . 
I'm from (the U.S/ Japan)(アメリカ・日本)です。 ( amerika . nippon ) desu . 
I'm (American/ Japanese)(アメリカ・日本)人です ( amerika . nippon ) jin desu 
Where do you live?お住まいはどちらですか。 o sumai wa dochira desu ka . 
I live in (the U.S/ Japan)(アメリカ・日本)に住んでいます。 ( amerika . nippon ) ni sun de i masu . 
Do you like it here?ここが好きですか。 koko ga suki desu ka . 
Japan is a beautiful country日本は美しい国です。 nippon wa utsukushii kuni desu . 
What do you do for a living?仕事は何をされているのですか。 shigoto wa nani o sa re te iru no desu ka . 
I'm a (teacher/ student/ engineer)(教師・学生・エンジニア)です。 ( kyooshi . gakusei . enjinia ) desu . 
Do you speak (English/ Japanese)?(英語・日本語)を話せますか。 ( eigo . nihongo ) o hanase masu ka . 
Just a littleちょっとだけです。 chotto dake desu . 
I like Japanese私は日本語が好きです。 watashi wa nihongo ga suki desu . 
I'm trying to learn Japanese私は日本語を学ぼうと努力しています。 watashi wa nihongo o manabo u to doryoku shi te i masu . 
It's a hard languageこれは難しい言語です。 kore wa muzukashii gengo desu . 
It's an easy languageこれは簡単な言語です。 kore wa kantan na gengo desu . 
Oh! That's good!それはいいですね。 sore wa ii desu ne . 
Can I practice with you?あなたと練習していいですか。 anata to renshuu shi te ii desu ka . 
I will try my best to learn習得するため頑張ります。 shuutoku suru tame ganbari masu . 
How old are you?お幾つですか。 o ikutsu desu ka . 
I'm (twenty one, thirty two) years old(二十歳・三十二歳)です。 ( ni juu sai . san juu ni sai ) desu . 
It was nice talking to you!お話しできてよかったです。 ohanashi deki te yokat ta desu . 
It was nice meeting you!お会いできてよかったです。 o ai deki te yokat ta desu . 
Mr.../ Mrs. .../ Miss...。。。さん . . . san 
This is my wife妻です。 tsuma desu . 
This is my husband夫です。 otto desu . 
Say hi to Thomas for meトマスさんに宜しく。 tomasu san ni yoroshiku . 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti