Ad

lauantai 18. elokuuta 2012

Explaining symptoms in Japanese

... hurts. 
… が痛い。... ga itai.
Feeling unwell. 
気分が悪い Kibun ga warui.
Having a fever. 
熱があります。 Netsu ga arimasu.
Coughing a lot. 
咳がでます。 Seki ga demasu.
Feeling listless. 
体がだるい。 Karada ga darui.
Feeling nauseated. 
吐き気がします。 Hakike ga shimasu.
Feeling dizzy. 
めまいがします。 Memai ga shimasu.
Having the chills. 
寒気がします。 Samuke ga shimasu.
Swallowed something. 
何かを呑んでしまいました。 Nanika o nonde shimaimashita.
Bleeding. 
出血です。 Shukketsu desu.
Broken bone. 
骨折です。 Kossetsu desu.
He/she is unconscious. 
意識不明です。 Ishiki fumei desu.
Burned. 
火傷です。 Yakedo desu.
Trouble breathing. 
呼吸困難です。 Kokyū konnan desu.
Heart attack. 
心臓発作です。 Shinzō hossa desu.
Vision worsened. 
視力が落ちました。 Shiryoku ga ochimashita.
Cannot hear well. 
耳が良く聴こえません。 Mimi ga yoku kikoemasen.
Nose bleeds a lot. 
鼻血が良くでます。 Hanaji ga yoku demasu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti